Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over het gebruik van deze cookies, klik hier. Als u verder surft, geeft u Sprinterbus toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.
Ik ga akkoord
Ja, Het Coronavirus zit in de lucht

Ja, Het Coronavirus zit in de lucht

04/08/2020

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nu eindelijk formeel erkend dat SARS-CoV-2 , het virus dat Covid-19 veroorzaakt, in de lucht aanwezig is en door kleine aerosols (de kleinste vloeistofdeeltjes) kan worden vervoerd. 

Terwijl we hoesten, niezen, praten of gewoon ademen, geven we van nature druppeltjes (kleine deeltjes vloeistof) en aerosols (kleinste deeltjes vloeistof) af in de lucht. Echter, tot nu toe hadden de W.H.O, de CDC en de meeste virologen wereldwijd vooral gewaarschuwd voor de overdracht van het coronavirus door direct contact en speekseldruppels die van dichtbij vrijkwamen.

Ze hadden enkel in zeldzame gevallen gewaarschuwd voor deze aerosols, zoals bvb na intubatie en andere medische procedures waarbij geïnfecteerde patiënten in ziekenhuizen betrokken waren.

Na enkele maanden druk van meerdere wetenschappers heeft de W.H.O. op 9 juli zijn positie veranderd van ontkenning naar gedeeltelijke acceptatie: “Er zijn verdere studies nodig om te bepalen of het mogelijk is om levensvatbare SARS-CoV-2 deeltjes te detecteren in luchtmonsters van omgevingen waar geen procedures worden uitgevoerd die aerosols genereren en welke rol aerosols zouden kunnen spelen in transmissie van het virus. “

De auteur van dit stuk is burgerlijk en milieu-ingenieur en bestudeert hoe virussen en bacteriën zich door de lucht verspreiden – en is eveneens één van de 239 wetenschappers die eind juni een open brief ondertekenden om de W.H.O. te overtuigen het risico op transmissie via de lucht als ernstiger te beschouwen.

Een maand later geloof ik dat de overdracht van SARS-CoV-2 via aerosols veel belangrijker is dan tot nu toe officieel is erkend.

In een studie die in Nature werd gepubliceerd, ontdekten onderzoekers van het University of Nebraska Medical Center dat aerosols die in de ziekenhuiskamers van Covid-19-patiënten werden verzameld, het coronavirus bevatten.

Dit bevestigde de resultaten van een onderzoek van eind mei 2020 waaruit bleek dat Covid-19-patiënten SARS-CoV-2 vrijgaven door simpelweg uit te ademen - zonder hoesten of zelfs praten. De auteurs van die studie concludeerden dat deze bevinding impliceerden dat transmissie via de lucht "een grote rol speelt" bij de verspreiding van het virus.

Het accepteren van deze conclusies zou echter niet veel veranderen aan wat momenteel wordt aanbevolen als beste gedrag. De sterkste bescherming tegen SARS-CoV-2, of het virus nu voornamelijk in druppeltjes of in aerosols zit, blijft in wezen hetzelfde: blijf op afstand en draag maskers.

Deze recente bevindingen zijn eerder een belangrijke herinnering om ook waakzaam te zijn bij het openen van ramen en aandacht te besteden aan het verbeteren van de luchtstroom binnenshuis. En ze zijn verder een bewijs dat de kwaliteit van maskers en hun pasvorm er ook toe doen.

De WHO definieert als een "druppel" als een deeltje groter dan 5 micron en heeft gezegd dat deze druppeltjes niet verder reizen dan een meter.

In feite is er geen exact meetpunt - bij 5 micron of een andere maat - tussen druppels en aerosols: het zijn allemaal kleine deeltjes vloeistof, hun grootte variërend in een spectrum dat gaat van heel klein tot echt microscopisch.

De grotere druppels hebben de neiging om als mini-kanonskogels door de lucht te vliegen en vallen vrij snel op de grond, terwijl aerosols vele uren kunnen rond zweven.

Maar de basisfysica zegt ook dat een druppel van 5 micron ongeveer een half uur nodig heeft om uit de mond van een volwassene van gemiddelde lengte op de grond te vallen - en gedurende die tijd kan de druppel vele meters meereizen met de luchtstroom. Aerosols die worden uitgestoten bij hoesten of niezen, reizen dus veel verder dan een meter.

Er is nog een veel voorkomende misvatting: in de (beperkte) mate waarin de rol van aerosols tot dusver werd erkend, werden ze gewoonlijk genoemd als zwevend in de lucht, zwevend en wegzwevend - een bedreiging op lange afstand als het ware.

Maar voordat aerosols zover kunnen komen, moeten ze door lucht reizen die dichtbij is, wat betekent dat ze ook van dichtbij een gevaar vormen. En dit des te meer omdat aerosols, net als de rook van een sigaret, het meest geconcentreerd zijn in de buurt van de geïnfecteerde persoon (of roker) en verdund worden naarmate ze in de lucht wegdrijven.

Een ander onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Hong Kong en de Zhejiang Universiteit in Hangzhou, China, gepubliceerd in het tijdschrift Building and Environment in juni 2020, concludeerde: “Hoe kleiner de uitgeademde druppels, hoe belangrijker de korteafstands-route via de lucht. "

Dus wat betekent dit nu allemaal praktisch?

Kan je een lege kamer binnenlopen en het virus oplopen als een geïnfecteerde, nu verdwenen, er voor je was? Misschien, maar waarschijnlijk alleen als de kamer klein en benauwd is.

Kan het virus zich in gebouwen verplaatsen via luchtkanalen of leidingen? Misschien, hoewel dat nog niet is vastgesteld.

Meer waarschijnlijk, zo suggereert het onderzoek, zijn aerosols van belang in uiterst alledaagse scenario's.

Beschouw het geval van een restaurant in Guangzhou, Zuid-China, aan het begin van het jaar, waarin één iemand besmet met SARS-CoV-2 aan één tafel het virus verspreidde onder in totaal negen mensen aan hun tafel en aan twee andere tafels .

Yuguo Li, een hoogleraar engineering aan de Universiteit van Hong Kong en zijn collega's analyseerden videobeelden van het restaurant en vonden geen aanwijzingen voor nauw contact tussen de verschillende gasten.

Druppels kunnen in dit geval niet verantwoordelijk zijn voor overdracht, althans niet bij de mensen die niet aan tafel zaten bij de besmette persoon: de druppels zouden op de grond zijn gevallen voordat ze die andere tafels bereikten.

Maar, alle tafels bevonden zich in een slecht geventileerd gedeelte van het restaurant en een airconditionings-unit blaasde lucht eroverheen. Niemand van de andere gasten, noch van het personeel die buiten de luchtstroom van de airconditioning zaten raakten besmet.

Evenzo wordt aangenomen dat slechts één persoon in maart, 52 van de andere 60 mensen heeft geïnfecteerd tijdens een koorrepetitie in Skagit County, Washington.

Verschillende professoren van verschillende universiteiten analyseerden dat evenement en concludeerden in een vorige maand verschenen publicatie dat aerosols waarschijnlijk het dominante transmissiemiddel waren.

Deelnemers hadden hun handen gedesinfecteerd en omhelzingen en handdrukken vermeden, waardoor de kans op infectie door direct contact of druppeltjes werd beperkt. Aan de andere kant was de ruimte echter slecht geventileerd, duurde de repetitie lang (2,5 uur) en van zingen is bekend dat het aerosols produceert en de verspreiding van ziektes zoals tuberculose bevordert.

En hoe zit het met de uitbraak op het Diamond Princess-cruiseschip begin dit jaar in Japan? Ongeveer 712 van de 3711 mensen aan boord raakten toen besmet.

Professor Li en anderen onderzochten die zaak ook en concludeerden dat er geen overdracht tussen de verschillende kamers was gebeurd nadat de passagiers in quarantaine waren geplaatst: het airconditioningsysteem van het schip verspreidde het virus dus niet over grotere afstanden.

De meest waarschijnlijke oorzaak van overdracht bleek volgens het onderzoek nauw contact dat er zou geweest te tussen geïnfecteerde mensen of contact met besmette voorwerpen voordat de passagiers en bemanningsleden werden geïsoleerd.

Een andere, recente druk over de Diamond Princess concludeerde dat "aerosolinhalatie waarschijnlijk de belangrijkste bijdrage leverde aan de Covid-19-transmissie onder de passagiers van het schip.”

Het lijkt misschien logisch, of intuïtief logisch, dat grotere druppels meer virusdeeltjes bevatten dan kleinere aerosols, maar dat is niet zo.

Een paper dat door The Lancet Respiratory Medicine werd gepubliceerd en waarin aerosols werden geanalyseerd die worden geproduceerd door hoesten en door uitgeademde adem van patiënten met verschillende luchtweginfecties, vond 'een overheersing van pathogenen in kleine deeltjes' (minder dan 5 micron). "Er is geen bewijs", concludeerde de studie, "dat sommige ziekteverwekkers alleen in grote druppels worden vervoerd."

Een andere publicatie door onderzoekers van het University of Nebraska Medical Center ontdekte dat virale monsters die werden opgehaald uit aerosols die werden uitgestoten door Covid-19-patiënten besmettelijk waren.

Sommige wetenschappers hebben betoogd dat het feit dat aerosols SARS-CoV-2 kunnen bevatten op zich niet bewijst dat ze een infectie kunnen veroorzaken en dat als SARS-CoV-2 voornamelijk door aerosols zou worden verspreid, er meer bewijs zou zijn voor transmissie over lange afstand .

Ik ben het ermee eens dat langeafstandstransmissie door aerosols waarschijnlijk niet significant is, maar ik geloof dat veel van de tot nu toe verzamelde gegevens erop wijzen dat overdracht van dichtbij door aerosol significant is – mogelijks zelfs zeer significant en zeker belangrijker dan besmetting door directe druppeloverdracht .

De praktische implicaties zijn echter duidelijk:

  • Social distancing is echt belangrijk. Het houdt ons uit de meest geconcentreerde delen van de luchtdeeltjes van andere mensen. Blijf dus minstens een of twee meter bij elkaar vandaan, en verder is nog veiliger.
  • Draag een masker. Maskers helpen aerosols die door de drager vrijkomen te blokkeren. Er wordt ook wetenschappelijk bewijs opgebouwd dat maskers de drager ervan beschermen tegen het inademen van aerosols om hen heen.

Als het op maskers aankomt, doet het type er echt wel toe.

De gouden standaard is een N95 of KN95 masker dat, indien correct aangebracht, belet dat de drager ten minste 95 procent van de kleine aerosols inademt.

De doeltreffendheid van chirurgische maskers tegen aerosols varieert sterk.

Uit een onderzoek uit 2013 bleek al dat chirurgische maskers de blootstelling aan griepvirussen met 10 tot 98 procent verminderden (afhankelijk van het ontwerp van het masker).

Uit een recent artikel is dan weer gebleken dat chirurgische maskers de verspreiding van coronavirussen in de lucht volledig kunnen blokkeren.

Voor zover ik weet, is er nog geen vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd voor SARS-CoV-2, maar deze bevindingen kunnen ook op dit virus van toepassing zijn, aangezien het qua grootte en structuur vergelijkbaar is met andere coronavirussen.

In mijn lab hebben we testen uitgevoerd met stoffen maskers op een paspop, die met een realistische snelheid lucht door de mond zuigt. We ontdekten dat zelfs een bandana losjes over de mond en neus gebonden, de helft of meer aerosols groter dan 2 micron blokkeerde bij de paspop.

We ontdekten ook dat het met name bij zeer kleine aerosols - kleiner dan 1 micron - effectiever is om een zachtere stof te gebruiken (die gemakkelijker strak over het gezicht past) dan een stijvere stof (die, zelfs als het een betere filter is, de neiging heeft om ongemakkelijker te zitten, waardoor hiaten kunnen ontstaan).

  • Vermijd drukte. Hoe meer mensen om je heen, hoe groter de kans dat iemand onder hen besmet is. Vermijd vooral drukte binnenshuis, waar aerosols zich kunnen ophopen.
  • Ventilatie telt. Open ramen en deuren. Pas de dempers aan in airconditioning- en verwarmingssystemen. Upgrade de filters in die systemen. Voeg draagbare luchtreinigers toe of installeer kiemdodende ultraviolette technologieën om virusdeeltjes in de lucht te verwijderen of te doden.

Het is nog niet duidelijk hoeveel dit coronavirus wordt overgedragen door aerosols in tegenstelling tot druppels of via contact met besmette oppervlakken. Aan de andere kant weten we zelfs het antwoord op die vraag nog steeds niet, zelfs niet voor de griep, die al decennia wordt bestudeerd.

Maar we weten inmiddels wel het volgende: aerosols zijn belangrijk bij de overdracht van Covid-19 - en waarschijnlijk zelfs meer dan we tot nu toe al hebben kunnen bewijzen.

De auteur van dit artikel Linsey Chen Marr is een Amerikaanse wetenschapster en hoogleraar burgerlijke- en milieutechniek aan Virginia Tech. Haar onderzoek gaat over de interactie van nanomaterialen en virussen met de atmosfeer.

Het artikel verscheen in de New York Times op 30 juli 2020

De producten uit de Radic8 lijn die Sprinterbus Groep verdeelt onder de naam “Zuivere Lucht” zijn gewapend met de meest geavanceerde luchtzuivering- en sterilisatietechnologie ( Viruskiller™). Ze vernietigen alle soorten coronavirussen en bacteriën en maken eveneens volledig komaf met luchtvervuiling zoals giftige gassen, ultrafijn stof en allergenen.


Bus

Contacteer ons